Privacywetgeving

Stappenplan privacywetgeving (AVG) voor verenigingen en stichtingen

Vanaf  25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-wet van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Met onderstaande stappen maak je jouw organisatie AVG-bestendig!

De AVG vraagt van organisaties een aantal antwoorden die in het privacy beleid moeten worden opgenomen. Op de website van Breda Actief staan voorbeeldvragen welke je kunnen helpen het privacy beleid vorm te geven.