“Vertrouwenspersoon is net zo belangrijk als penningmeester!”

Salina van der Eerden is vertrouwenscontactpersoon bij Choku Gym-, karate- en boksclub in Zaanstad

Zoals je misschien wel weet, vinden we bij Breda Actief sociale veiligheid erg belangrijk. Daar besteden we dan ook aandacht aan, bijvoorbeeld tijdens de campagne ‘Wij maken er een punt van in Breda’. Gelukkig zijn er steeds meer verenigingen, ook buiten omgeving Breda, die dit niet onbesproken laten! Bijvoorbeeld ook in Zaanstad, bij Choku, een gym-, karate- en boksclub. Salina van der Eerden is daar vertrouwenspersoon en vertelt ons over haar rol en functie.

Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenscontactpersoon fungeer ik binnen Choku als aanspreekpunt en eerste opvang voor iedereen die met ongewenst gedrag geconfronteerd wordt. Het is dan ook van belang dat ik de betrokkenen weet op te vangen, kan begeleiden en informeren over de procedures en de regelgeving voor ongewenst gedrag. Ik moet ook de sportschool kunnen voorlichten en informeren ter preventie van ongewenst gedrag.”

Van alle markten thuis

Salina heeft meerdere taken bij de club. “Mijn positie binnen de vereniging is allereerst ouder van een sporter en vrouw van de voorzitter. Daarnaast hou ik mijzelf verder bezig met de inschrijvingen van wedstrijden en coördineer de communicatie rondom deze toernooien. Als vertrouwenscontactpersoon geef ik voorlichting over de preventie van ongewenst gedrag en het bevorderen van goed gedrag door sporters, ouder(s)/verzorger(s), coaches/trainers en bestuur. Mijn rol naar ouders en deelnemers is in beide gevallen adviserend, coachend, ondersteunend.”

Preventief handelen

Eén van de meest belangrijke speerpunt van Breda Actief bij dit onderwerp is het preventief handelen. Het doel is zorgen dat leden van tevoren weten wat het beleid is en wie ze aan kunnen spreken als het mis gaat. Ook bij Choku wordt er zo over gedacht: “Bij Choku gaan wij altijd preventief te werk, hierdoor hebben wij nog nooit in een benarde situatie gezeten. Voor een wedstrijd benaderen wij (preventief) de nieuwe ouder(s)/verzorger(s), dan wel coaches met wat wij onder gewenst gedrag verstaan met betrekking tot verbale en psychische agressie. Wij creëren een open aanspreekcultuur binnen Choku tussen sporter, trainer/coaches en ouder(s)/verzorger(s).

Even belangrijk

Voor een veilig (sport)klimaat is een vertrouwenscontactpersoon net zo belangrijk als bijvoorbeeld de penningmeester voor financiële veiligheid, voor zowel de vereniging als de sporter.

Breda Actief stelt verenigingen de vraag: Hoe gaan jullie om met grensoverschrijdend gedrag? Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we bijvoorbeeld beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging, seksueel grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Hoe maak je hierover afspraken binnen je organisatie en wat doe je wanneer er toch iets gebeurt of wanneer je iets signaleert? Wij hebben een eenvoudig vierstappenplan ontwikkeld, waarmee je grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk kunt voorkomen. Kijk hier voor dit stappenplan en meer informatie over hoe wij jouw vereniging kunnen ondersteunen bij dit onderwerp!