Mag je vrijwilligerswerk doen met een uitkering?

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Als je een uitkering krijgt mag je in principe vrijwilligerswerk doen. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering moet het wel om echt vrijwilligerswerk gaan, daarom zijn er een paar spelregels.

  • Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag je als vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten ontvangen óf gebruik maken van de vrijwilligersregeling
  • Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of  een sportvereniging,  sportinrichting of ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn.
  • Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.

Daarnaast heeft elke specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van het vrijwilligerswerk, de sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding.

WW en vrijwilligerswerk

Heb je een WW-uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om sociale contacten te onderhouden.

Je hebt wel toestemming van het UWV nodig voordat je met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Het vrijwilligerswerk mag de kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat je wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is.

Bijstand en vrijwilligerswerk

Per 1 april 2017 hebben vrijwilligers die een bijstandsuitkering WWB ontvangen, recht op dezelfde maximale onkostenvergoeding als alle andere vrijwilligers. Dat betekent dat zij per jaar maximaal €1500,- mogen ontvangen. Voorheen was dit €764,-.

Gelijkgetrokken
Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft dit besloten op 10 maart 2017 en de regeling is op 1 april 2017 van kracht gegaan. De aanleiding was mensen met een bijstandsuitkering meer te stimuleren tot vrijwilligerswerk en het verschil tussen mensen met een WW uitkering en een WWB uitkering weg te nemen

De nieuwe regel betekent niet dat iedereen ook daadwerkelijk deze maximale onkostenvergoeding uitgekeerd krijgt. Het is aan de vrijwilligersorganisatie zelf om te bepalen of en hoeveel onkostenvergoeding zij uitkeren. De regel gaat over hoeveel je maximaal mag ontvangen zonder gekort te worden op je uitkering.

Uitzondering
Er geldt nog één uitzondering: bij mensen tot 27 jaar met een WWB uitkering wordt de vrijwilligersvergoeding wel gekort op de uitkering.

Vrijwilligerswerk tijdens Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong- uitkering

Heb je een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering? En wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om sociale contacten te onderhouden. UWV wil wel graag weten dat je dit doet. Het kan immers iets zeggen over je mogelijkheden. Geef dus altijd door dat je vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

Op de website van het UWV kom je alles te weten over vrijwilligerswerk en een uitkering. Kun je op die website niet vinden wat je zoekt? Op deze pagina kun je meer informatie over sociale uitkeringen en vrijwilligerswerk vinden.

Bovendien heeft de Belastingdienst een speciale pagina gemaakt met informatie over vrijwilligerswerk en vergoedingen.

Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk

Zit je in de WW en wil je vrijwilligerswerk doen, maar heb je problemen met het UWV? Ben je een vrijwilligersorganisatie, maar iemand met een WW-uitkering mag niet bij je aan de slag? Meld het anoniem bij het meldpunt van het NOV. Meld ook problemen met het verkrijgen van de ANBI- of SBBI-status!

Vragen?

Bij Breda Actief helpen we je graag verder. Neem telefonisch contact op: 076 5233 555 of stuur een e-mail naar:info@breda-actief.nl